Mevis Coaching, Esmeralda Mevis, gevestigd aan de Mauritslaan 4b, 1211KA te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Telefoon: + 31 (0) 6 2339 997
Adres: Mauritslaan 4b, 1211KA Hilversum

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Mevis Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werkgerelateerde informatie zoals rapportage
 • Rekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mevis Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opmaken en toesturen van een rapportage en studiekeuzeadvies
 • Het afhandelen van een betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Mevis Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mevis Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 5 jaar voor de rapportage, voor het geval er een volgend traject nodig is
 • 7 jaar voor factuurgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en wettelijke verplichting tot bewaren van deze gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Mevis Coaching deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden (ouders/verzorgers) indien je minderjarig bent voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit wordt via een opdrachtbevestiging vastgelegd die je ondertekend hebt ingediend.

Wij garanderen dat er vertrouwelijk met je gegevens wordt omgegaan en ze niet langer dan bovenvermelde termijn bewaard blijven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

 

 

 

© Esmeralda Mevis